J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

Som livet i övrigt är allt i en ständig förändring.

Idag driver jag min egen verksamhet, där jag har 180 platser för kontinuerligt pågående samtal och utbildning. Min styrka är min flexibilitet, erfarenhet av att själv ha varit "på botten" och mött olika grupperingar av människor genom livet. 

När en person i ett familjesystem ändras, även om det är till det bättre, så förändras livet för alla runtomkring.

Det tar tid att lära känna den tillfrisknande personen och att lita på att det aktiva missbruket/destruktiva beteendet är borta.

Det tar tid för den medberoende att lära sig att ha ett eget liv utan att behöva sköta om, styra eller vara orolig hela tiden.

När båda parter har lärt sig detta sker en drastisk förändring till det bättre i gruppen.

Hela familjen/arbetsgruppen/ vänskapskretsen märker detta genom att det blir så mycket enklare att umgås.

Det kostar både energi, hälsa och pengar för alla i system med medberoende och missbruk. 

Det förändringsarbete som sker är användbart på alla sorters förändring.

För att gå hos mig behöver du må så bra att du orkar genomföra en förändring på egen hand. Vid tveksamheter om detta, kommer jag att ställa krav på att du har en vårdkontakt parallellt med vårat samarbete. Vid behov kan jag stötta till första läkarkontakt. Jag är också väldigt tydlig med att jag ser till barnens bästa i första hand. Vid misstanke om att barn far illa, motiverar och stöttar jag till samarbete med socialtjänst och/eller barn- och ungdomspsykiatrin.  

Personligen är jag mycket intresserad av alla sätt att kommunikation mellan människor. Detta, samt att jag har anhöriga med autism, har gjort att jag genom åren börjat att alltmer intressera mig för kommunikation med personer som befinner sig inom autismspektrumtillstånd av olika slag. Jag ser också klara samband mellan missbruk/beroende och personer med diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att de ofta förbises på olika sätt i samhället.

Min verksamhet finns i avskildhet i min egen villa, och med mig har jag min Enzi, som oftast sover djupt.

Första valpkursen startade för oss 11/7- 18 och nu följer några år med träning och utbildningar innan jag och Enzi är det pedagoghundsekipage som jag strävar efter att vi ska bli. Det verkar lovande hittills.

Utvecklingen fortsätter.