JD Livsförändring AB

           samtal & utbildning 

2009 hade jag vänt mitt liv från att vara en tungt alkohol och drogberoende/kriminell och psykiskt trasig själ med mycket starkt medberoende, till att leva nykter och drogfri sedan 8 år och driva ett eget framgångsrikt företag som bilsadelmakare och sömmerska.

Men i takt med att ryktet om min egen totala livsförändring snabbt spred sig, började jag successivt att starta upp det egna beroendet på ruta ett: arbete/medberoende. Jag sydde fordonsinredningar och konsulterade tillfrisknande beroende individuellt i telefonen, samtidigt som jag återgick i dåligt mående själv. Så slug är beroendesjukdomen. Jag insåg detta i god tid.

Någon månad senare började jag att utbilda mig inom vård och pedagogik.

Utbildningen ledde till anställning som lärare på samma skola, men jag ville ge mer. Avslutade anställningen, lade ner dåvarande företag och satsade på människor i utveckling. 6 månader senare var jag fullbokad.

Vid starten hade de flesta besökare eget kriminellt liv och missbruk/beroende av alkohol och andra droger. Det dröjde inte länge förrän deras anhöriga och närstående sökte upp mig, och med dem även deras vänner som också tyckte att de behövde mer kunskap om sina relationer.

Därefter började kommuner, företag och organisationer att ringa och ville skicka sin personal till mig, både med eget kemiskt missbruk och anställda med andra problem. Man hade hört talas om mina goda resultat med även de medberoende. Insikten om att det gick att spara pengar när personalen fick gå i samtal innan den blev slutkörd och utbränd gjorde att mitt företaget utvecklades från att ha 99 % besökare med eget kemiskt missbruk till 50% som på olika sätt levde med missbruk/beroende/medberoende i sin vardag.

Sedan något år har mina besökare varit 90% personer som har både yrkesmässiga och privata förändringar i livet. Ungefär hälften av mina besökare kommer som personal via sin arbetsgivare. En snabbt ökande grupp besökande är företagsledare på olika nivå, som kommer antingen för ledarskapsutveckling, t.ex. för att bli tydligare i sin kommunikation till anställda, eller bara för att bolla tankar, känslor och idéer med utomstående och diskutera lösningsförslag. 


Sist men inte minst: jag är nykter och drogfri sedan 2001.


Egen erfarenhet av:

 • m​edberoende
 • matmissbruk
 • shoppingmissbruk
 • arbetsnarkomani
 • missbruk och beroende av alkohol & narkotikaklassat läkemedel
 • kriminalitet
 • stressrelaterade sjukdomar
 • egen behandling för ovanstående
 • Anhörig/närstående till personer som avslutat sitt liv genom suicid
 • Anhörig/närstående till personer med fysisk och psykisk sjukdom
 • Anhörig/närstående till personer med neuropsykiatriskt funktionshinder