J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

Kontaktinformation

J:s Livsförändring (Janet Danielsson)

Telefon: 070/ 680 13 92 (sms eller samtal)

E-post: [email protected]

Öppettider

Endast tidsbokade besök/ samtal 9.00- 17.30 om inte annat avtalats

Besöksadress

Ljunghällsvägen 4, 771 32 Ludvika