J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

Behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens inom kombinationen missbruk/beroende och psykiatri.

Detta innebär att jag är utbildad:

 • behandlare för personer med multipla problem
 • handledare och samordnare för arbetsgrupper/team
 • nätverksmotor i samordningen kring den enskilda personen, dels ut mot vården och dels inom personens eget sociala nätverk.
 • samtalsterapeut inom metoden motiverande intervju (MI)

NLP practitionercoach:

 • samtalspartner inom metoden neurolingvistisk programmering där KBT ingår, liksom delar av gestaltterapi. 

Utbildare och konflikthanterare inom:

 • bruk/missbruk/beroende
 • förhållningssätt i relationer
 • lösningsfokuserat tankesätt

Certifierad handledare för Sorgbearbetning:

 • kursledare för både grundkurs och fördjupningsdelen

Varför välja mig?

Marknaden är full av terapeuter av olika slag. Många är superbra och seriösa, men det finns tyvärr även de som representerar motsatsen och gör mer skada än nytta.

För mig är en bra terapeut en kombination av fyra delar hos personen som bör ha:

 1. egen erfarenhet av det område den jobbar inom. "Lika barn leka bäst!"
 2. bett om hjälp och genomgått behandling för de skador som livet gett. En hållbar terapeut måste ha tagit egen behandling innan den börjar jobba med andra.
 3. utbildat sig i ämnet. Egen erfarenhet och behandling är bra, men räcker bara en bit. Liv och människor är olika. Det behöver man utbildas om.
 4. låta sig synas i sömmarna av andra i samma bransch hos extern handledare. Detta för att säkra upp för sina egna klienter som litar på sin terapeut. 

En sund terapeut lever själv som den lär.