JD Livsförändring AB

           samtal & utbildning 

Individuella samtal och utbildningstimmar är det vanligaste hos mig. 

Minsta bokade tid är 50 minuter som du kan dubbla om du önskar (och jag har plats för det).

Intervallen mellan timmarna varierar beroende på vilken förändring du önskar uppnå.

Det är också flexibelt hur många timmar och över hur lång tid den individuella förändringen behöver. Programmet för Sorgbearbetning (grund) är utarbetat för åtta besök, men även detta kan förlängas vid behov.

Privatpersoner bokar oftast en timme (50 min samtal) åt gången, medan företagen vanligen köper större antal besökstider, beroende på antalet anställda. 

Du betalar själv dina besök, alternativt får dem betalda av arbetsgivare.

Pris 2020: privatbetalande 680 :- / 50 minuter och företag/ organisationer 760 :- exklusive moms / 50 minuter.

Avbokning senast dagen före klockan 19.00. Ej avbokad tid debiteras med fullt pris.  

Mina besökstider är måndag - fredag 9.00 - 16.30. Lunch 12.00 - 13.30. 

När du påbörjat en plats hos mig är du garanterad att få kontinuerliga tider som vi kommer fram till passar oss båda. Dina anhöriga och vänner har då också förtur på kommande platser eftersom det då underlättar för dig att bibehålla din förändringsprocess.

Detta gäller även företag med personal som besöker mig.

Samarbetet med mig avslutas när du känner dig redo för det.